Виталаб Петрич

Количествен тест /anti-SARS-CoV-2 IgG S/ – 25.00 лв.

1. Условия за вземане: През целия ден до 17ч.
Материали се взимат всеки ден.

Резултат на следващия работен ден след 18ч.

/онлайн/

При наличие на антитела / над 145.5 U/ml или 150 Bau/ml /- – получаване на сертификат чрез смс.

При липса на смс => резултат се получава на място в лабораторията не по-късно от 72-рия час след пробовземането. /само срещу талон за резултат или документ за самоличност!!! /

/