Цени на пакети до 31.05.2023 г.

НОВО – TSH + Prolactin – 25 лв.

Пакет Остеопороза  35.00 лв.

TSH + FT4 + FT3 + anti Tg + anti TPO  – 45.00 лв.

TSH + Витамин D + Витамин B12 – 43 лв.

Витамин В12 + Витамин D + Фолат в серум   – 45.00 лв.