Намалени цени на пакети до 30.06.2023 г.

НОВО – TSH + Prolactin – 25 лв.

TSH + Витамин D + Витамин B12 – 43 лв. – Нов пакет

Пакет Остеопороза    45.00 лв.    – 35.00 лв.

Beta-CrossLaps ( β-СТх ),  Витамин D total (25-OH Vitamin D) ,

Са ( Калций общ ) , Р ( Фосфор )   

Витамин В12 + Витамин D + Фолат в серум  58.00 лв. – 48.00 лв.

TSH + FT4 + FT3 + anti Tg + anti TPO  55.00 лв.  – 50.00 лв.

Безплатен anti-SARS-CoV-2 IgG S (Количествен тест) към всички пакети изследвания

ПКК + Глюкоза + Креатинин + Чернодробни ензими + Холестерол – Пикочна киселина – 22 лв.

Бърз тест за скарлатина (Strept. A) – 15 лв.

Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) /антигенен тест/ 15 лв.

Грип А/В (Influenza A/B) + SARS-CoV-2 Antigen test/комбиниран тест/ 18 лв.

Грип А/В (Influenza A/B) 15 лв.

anti-SARS-CoV-2 IgG S (Количествен тест – антитела ) /Rochе/ – на по-ниски цени в пакети!

Туморни маркери маркер CA-125 – 18.00 лв. маркер CA-19-9 – 18.00 лв

маркер CA 15-3 – 18.00 лв. маркер CEA – 18.00 лв.

маркер HE4 – 55.00 лв

anti-SARS-CoV-2 IgG S (Количествен тест) Rochе – 25 лв.