Цифров зелен сертификат за Covid-19

Цифров зелен сертификат за Covid-19

Антигенни тестове

PCR-тестове

anti-SARS-CoV-2 IgG S (Количествен тест)

За получаване на зелен сертификат за количествен тест са необходими стойности над 146 u/ml = 150 Bаu/ml.
При отсъствието на смс поради технически причини, може да изтеглите зелен сертификат с id и парола, получени при регистрацията в лаборатория Виталаб! Резултатите за зелен цифров сертификат са видими online до 72 ч. след пробовземане.